Aktualności

W poszukiwaniu dróg i inspiracji

Trzecie sympozjum badaczy jakościowych obyło się w Zielonej Górze na Uniwersytecie Zielonogórskim. Obrady trzydniowego sympozjum (8-10.09.2014) poprzedziły jednodniowe (7.09.2014) warsztaty metodologiczne. Wszystkim, którzy wzięli udział w zielonogórskich obradach serdecznie dziękujemy i mamy nadzieję, że pobyt w Zielonej Górze był okazją do wymiany naukowych doświadczeń i impulsem do dalszych poszukiwań badawczych.

Zaproszenie do publikacji

Redaktorzy tematyczni 41 tomu ROCZNIKA LUBUSKIEGO pt. „Badania jakościowe. W poszukiwaniu dróg i inspiracji” Ewa Trębińska-Szumigraj, Marcin Szumigraj i Daria Zielińska-Pękał zapraszają badaczy zainteresowanych problematyką badań jakościowych do nadsyłania artykułów do przygotowywanego tomu. Tematyka tomu została zainspirowana obradami III Transdyscyplinarnego Sympozjum Badań Jakościowych i obejmuje trzy zagadnienia:
1. Dylematy badaczy jakościowych
2. Obszary jakościowego poznania
3. Praktyczny wymiar badań jakościowych

Ponieważ pojawiła się możliwość zwiększenia pierwotnie zakładanej objętości tomu redaktorzy jeszcze do połowy marca oczekiwać będą na artykuły, które ilustrują możliwości zastosowania jakościowej strategii badawczej w poznawaniu różnych procesów i obszarów życia społecznego.

Za zamieszczenie artykułu w Roczniku Lubuskim autor otrzymuje 6 punktów.
Artykuły można przesłać na adres e-mail m.szumigraj@ips.uz.zgora.pl
Informacje edytorskie dla autorów znajdują się na stronie Rocznika Lubuskiego
Informacje dla autorów
Termin nadsyłania prac: 15.03.2015 .

IV TSBJ

Kolejne Transdyscyplinarne Sympozjum Badań Jakościowych odbędzie się w Poznaniu 27-30 maja 2015. Więcej informacji na stronie IV TSBJ

Informacje bieżące

Fanpage TSBJ Zielona Góra